Someco

Vuosianalyysi

Miten vuosi 2018 sujui?

 

Haluaisitteko tietää, teittekö tänä vuonna oikeita asioita sosiaalisessa mediassa? Vuosianalyysissa analysoidaan sosiaalisen median kanavien kehitystä sekä lukujen että sisältöjen valossa. Analyysi antaa vankan pohjan ensi vuoden sisältöjen rakentamiselle tehokkaasti ja kohdeyleisöä puhutellen. Ennen analyysiä selvitetään, mitkä ovat olleet asiakkaan tavoitteet analysoitavissa kanavissa ja niiden toteutumista voidaan tällöin suhteuttaa vuoden aikana saatuihin tuloksiin.

Laadullisessa osiossa analysoidaan suosituimpien sisältöjen ja käsiteltyjen teemojen pohjalta, millainen ydinviesti organisaatiosta on levinnyt. Määrällisessä analyysissä käsitellään kanavan kehitystä lukuina. Lisäksi käsitellään eri sisältötyyppien osuus ja suoriutuminen.

Vuosianalyysiin sisältyy myös kilpailijabenchmark, josta saatte hyvän kuvan suoriutumisestanne suhteessa kilpailijoihin. Määrällisen analyysin lisäksi verrataan myös suosituimpia sisältöjä ja sitä, mistä teemoista muut puhuvat.

Analyysin pohjalta saatte suosituksia sisältöjen ja kanavien kehittämiseen ja tiedätte jatkossa, että suuntanne on oikea. Analyysi ja sen pohjalta nousevat kehitysehdotukset käydään läpi yhdessä Somecon asiantuntijan kanssa.

Voimme lisätä työhön analyysin siitä, miten tavoiteltu tone-of-voice on toteutunut sosiaalisen median sisällöissä tai keskusteluissa, ja onko vuorovaikutuksen tyyli sellainen, kuin olette ajatelleet. Lisäksi voidaan arvioida, millaista mielikuvaa asiantuntijoidenne tuottamat sisällöt rakentavat.

Pyydä tarjous!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.