Someco

Tietosuojaseloste

Someco Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. Rekisterinpitäjä

Someco Oy
Aurakatu 5 A 13
20100 Turku

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Someco Oy
Jani Lilja
jani.lilja@someco.fi

2. Rekisteröidyt

Oheinen seloste kattaa Somecon asiakas- ja markkinointirekisterin.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, personointiin ja analysointiin liittyen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin.

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esimerkiksi liittyminen yrityksen uutiskirjetilaajaksi tai tietojen syöttäminen rekrytointijärjestelmään)


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Laskutus
 • Palveluistamme kertominen
 • Rekrytointeihin liittyvä tiedottaminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa kuten Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

 

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • osallistumiset Somecon tapahtumiin
 • uutiskirjetilaukset
 • opaslataukset
 • markkinointikielto

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Someco Oy:n ulkopuolelle pois lukien laskutuksen ja kirjanpidon kumppanit. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Rekrytointijärjestelmän hakukohtaisia tietoja säilytetään puoli vuotta, mielenkiinnon ilmoittaneiden tietoja vuoden verran.

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja suojattujen yhteyksien kautta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tilitoimistolle laskutuksen mahdollistamiseksi, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tekninen toteutus tätä edellytä.

10. Evästeet

Someco kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Sivustoja koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin, kuten käyttäjän selaamat sivut, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä sekä mistä käyttäjä siirtyy Somecon sivustoille.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa kehittääksemme verkkosivustojamme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kohdistaaksemme heille relevantimpaa sisältöä sosiaalisen median palveluissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää edelleen Somecon verkkosivustoa.