Someco

4#Insight
 
040 413 2481

Aina iloinen Wilma Inkinen on Somecon strategi. Työkseen hän suunnittelee ja toteuttaa sisältöstrategioita, joiden avulla systemaattinen ja tavoitteellinen sisältötyö on mahdollista. Wilma on kohderyhmälähtöisen sisällön puolestapuhuja. Hän toivoo, että yritykset ja organisaatiot keskittyisivät entistä tarkemmin siihen, mitä kohdeyleisö haluaa kuulla. “Tulevaisuudessa brändin valinnan voittaa se, kuka onnistuu parhaiten puhuttelemaan omaa yleisöään”, Wilma tiivistää.

Strateginen sisältömarkkinointi vei mennessään

Wilma kiinnostui digitaalisesta markkinoinnista jo koulussa ja päätyi opiskelujen loppuvaiheessa töihin mediatoimistoon. Markkinoinnin parissa hetken työskenneltyään Wilma päätti tehdä myös lopputyönsä menestyksekkäästä sisältömarkkinoinnista. Käytännön työssä hän huomasi nopeasti, että sosiaalisen median markkinointia ei tehty monessakaan yrityksessä systemaattisesti, vaan yksittäisinä kampanjoina.

Wilma alkoi ehdottaa asiakkailleen strategisempaa sisältömarkkinointia – sisällöntuotantoa, jossa tekemisellä olisi jatkuva rytmi ja organisaation missiosta tai liiketoiminnallisista tavoitteista ajetut mittarit. Sisältömarkkinointi vei Wilman sydämen mennessään, ja nykyisin hän mainitseekin ammatilliseksi intohimokseen brändien persoonallistamisen sisältömarkkinoinnin avulla.

Ystävän suositus toi Somecolle

Wilma oli maininnut ystävälleen kaipaavansa uusia haasteita uralleen, ja tämä kannusti häntä hakemaan Somecolle. Ajatus jäi hautumaan Wilman päähän ja huomattuaan sattumalta Somecon työpaikkailmoituksen hän päätti heti laittaa hakemuksen sisälle.

Wilman ydinosaamiseen kuuluu strateginen ja suunnitelmallinen sisällöntuotanto. Hän haluaa työssään päästä auttamaan asiakkaita sisältökonseptien luomisessa ja niiden strategisessa jalkauttamisessa. Eniten häntä kiinnostaa strategia, koska ilman sitä sisältötekeminen ei voi olla suunnitelmallista eikä tuloksia pysty kunnolla mittaamaan. Hän painottaa kohderyhmäymmärryksen tärkeyttä: pitää tietää missä oma kohderyhmä on, sekä mitä ja miten se haluaa asioista kuulla.

Vain onnistuneen kohderyhmäymmärryksen kautta sosiaalisessa mediassa voidaan saada liiketoiminnallista hyötyä.

Vaikka Wilman työajasta suurin osa kuluukin sisältöstrategioiden parissa, toinen hänen lempilajinsa työssä on koulutusten ja konsultoivien sparrausten pitäminen. “Niissä pääsee auttamaan asiakkaita käytännön tasolla ja näkemään konkreettisesti, miten ihmiset innostuvat opituista asioista”, Wilma toteaa.

Parasta Somecolla työskentelyssä on Wilman mielestä se, että asioihin pystyy vaikuttamaan, ja omien mielipiteiden ja osaamisen jakamiseen kannustetaan. Osaavilta työkavereilta voi aina oppia lisää ja yhdessä keskustelemalla löydetään yleensä asioihin paras ratkaisu. Somecon toisena hyvänä piirteenä Wilma mainitsee laajan kokemuksen eri tyyppisistä asiakkuuksista. Työ alkaa harvoin täysin nollapisteestä, sillä omaa työtä voi peilata samantapaisiin caseihin vuosien varrelta.

Visuaalisuus työssä ja vapaa-ajalla

Sosiaalisen median kanavista Wilmalla on omassa käytössä eniten Instagram. Hän seuraa kanavan kautta trendejä ja mielipidevaikuttajia.

Wilman lempiharrastuksia on uusien aamiaispaikkojen metsästys ja testaus. Hän rakastaa hyvää kahvia ja nauttii erityisesti livemusiikista, TV-sarjoista ja metsässä samoilusta. Wilma seuraa myös mielellään muotia ja erilaisia trendejä.

Tulevaisuudessa Wilma haluaisi työn puolesta perehtyä enemmän liikkuvaan kuvaan, videoon ja visuaalisuuteen. “Visuaalisuus tulee korostumaan markkinointiviestinnässä entisestään ja siksi siihen pitää panostaa”, Wilma kiteyttää. Pitkän ajan työhaaveena Wilmalla on päästä rakentamaan brändejä strategisesti eteenpäin ja hallita isoja kokonaisuuksia, esimerkiksi Brand Managerin roolissa.