Someco

4#Insight
5#SomenHermolla
050 376 4955

Somecon aamuvirkku Riikka Suominen löytää tarvittaessa kuvaussessiota varten pajunkissoja talvella tai tähtisädetikkuja kesällä. Turun yliopiston kasvatti paneutuu työhönsä sataprosenttisesti ja pitkäjänteisesti, mikä tuo myös hyviä tuloksia. Riikkaa toisaalta myös kiehtoo sosiaalisessa mediassa sen nopea muutostahti, mikä tuo työhön uusia kiinnostavia piirteitä.

Sisällöntuottaja markkinoinnin ja mainonnan ytimessä

Kokemus tuo varmuutta ja kouluttautuminen avaa monia uusia ovia. Riikka on työskennellyt Somecolla syksystä 2014 lähtien ja löysi yrityksen jatko-opintojen harjoittelun kautta. Hän suoritti ensin maisterin tutkinnon Turun yliopistosta pääaineenaan suomen kieli ja jatkoi tämän jälkeen markkinointiviestinnän opinnoilla. Häntä on motivoinut kiinnostus sosiaalista mediaa kohtaan sekä taito tuottaa erilaisia tekstejä ja visuaalista materiaalia.

Työpäivät Somecolla ovat harvoin samankaltaisia siitäkin syystä, että asiakkuuksia on useilta eri aloilta aina kauneustuotteista matkailumarkkinointiin. Riikan tyypillinen työpäivä pitää sisällään muun muassa kuvauksia, sosiaalisen median mainonnan optimointia ja tekstin tuottamista. Asiakastapaamiset ja ideointipalaverit tuovat arkeen vaihtelua.

Sisältöä taidolla ja luovuutta hyväksi käyttäen

Riikan tuottama sosiaalisen median sisältö on aina ajatuksella tehtyä ja räätälöity juuri kyseistä asiakasta varten. Luovuus, visuaalisuus sekä monipuolisuus kuvaavat Riikkaa hyvin. Haasteiksi Riikka nostaa sosiaalisen median kanssa työskentelyn hektisyyden ja sen, että joskus on vaikea ennakoida tulevaa. Siitä huolimatta Riikka jos joku pystyy pitämään langat käsissään. Tahti on kova, mutta jaksamaan auttavat työkaverit sekä kotona sirkustempuillaan viihdyttävä Urho-kissa. “Somecolla parasta ovat ehdottomasti työkaverit sekä rento ja nuorekas ilmapiiri. Kokeillaan erilaisia tapoja toimia ja toteuttaa projekteja, opitaan virheistä ja pysytään ajan tasalla uusista tuulista.”

Sosiaalisen median alalla työskenneltäessä on aina oltava ajan hermolla. Siksi Riikka mainitseekin erityisen tärkeäksi aktiivisen ja jatkuvan itsensä kehittämisen. Vapaa-ajallaan Riikka kirjoittaa ja valokuvaa Turku-aiheiseen blogiinsa. Harrastuneisuuden kautta varsinkin valokuvaustaidot ovat kehittyneet matkan varrella.

Riikan tulevaisuuden toiveena on päästä toteuttamaan markkinointia entistäkin pidemmällä tähtäimellä, pitkäaikaisissa asiakastöissä: “Haluan päästä toteuttamaan kokonaisvaltaista markkinointia, jossa myös sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevalla tavalla. Vasta pidemmällä aikavälillä pystyy näkemään onnistumiset ja työn tuloksen, mutta se on sen arvoista.” Sosiaalisen median markkinoinnissa pätee sama lainalaisuus kuin markkinoinnissa ylipäätään: tuloksia pitää tavoitella pitkäjänteisesti, avoimesti ja rehellisesti, ei yrittää saavuttaa hätäisiä pikavoittoja.